LPC112/2010
ID intern unic:  335057
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 112
din  04.06.2010
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 02.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 110-113     art Nr : 337
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (131) cu următorul cuprins:
    „(131) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).”
    Art. II. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu litera n1) cu următorul cuprins:
    „n1) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).”
    2. Nota la anexa nr. 2 se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova destinate  proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Mihai GHIMPU 

    Nr. 112. Chişinău, 4 iunie 2010.