HGC563/2010
ID intern unic:  335110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 563
din  29.06.2010
pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul
cu privire
la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor
cu copii,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002
Publicat : 06.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 645
    În temeiul prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2010 nr.129-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.617) şi ale Legii nr. 68 din 23 aprilie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 83-84, art. 236), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La poziţia „2010” coloana a doua din anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „25%” se substituie cu cifra „30%”, iar cifra „250” se substituie cu cifra „300”.

    Prim-ministru                                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 563. Chişinău, 29 iunie 2010.