HGC627/2010
ID intern unic:  335281
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 627
din  12.07.2010
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului
nr.339 din 23 martie 2005

Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 706
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.339 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Indicatorului de preţuri la serviciile cu plată prestate de către arhivele de stat şi Listei serviciilor fără plată prestate de către  arhivele de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.389), cu completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    Prim-ministru                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 627. Chişinău, 12 iulie 2010.