LPC131/2010
ID intern unic:  335351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 131
din  01.07.2010
pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 1234-XIV
din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere
a Preşedintelui Republicii Moldova

Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 412
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 10 alineatul (3) din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 139–140, art. 996), cu modificările ulterioare, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Următoarea dizolvare a Parlamentului va avea loc într-un termen rezonabil, după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            MIHAI GHIMPU

    Nr. 131. Chişinău, 1 iulie 2010.