LPC138/2010
ID intern unic:  335357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 138
din  01.07.2010
pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999
 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic
Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 416
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Anexa nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 50–52, art. 232), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la poziţia 3, cifra „122205,0” se substituie cu cifra „121905,0”;
    la poziţia 4, cifra „70603,8” se substituie cu cifra „70903,8”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  MIHAI GHIMPU

    Nr. 138. Chişinău, 1 iulie 2010.