HGC648/2010
ID intern unic:  335402
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 648
din  20.07.2010
cu privire la completarea anexei la Hotărîrea
Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 733
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005 „Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 132-134, art. 1079), cu modificările ulterioare, se completează, în final, cu următoarea poziţie:
    „Revenco Anna – preşedinte al Asociaţiei obşteşti „Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                              Ion Negrei

    Nr. 648. Chişinău, 20 iulie 2010.