HGC651/2010
ID intern unic:  335405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 651
din  20.07.2010
pentru modificarea Regulamentului privind modul de stabilire
 şi plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1442  din 19 decembrie 2006
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 736
    În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 106-108, art.512), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1442 din 19 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art. 1544) se modifică după cum urmează:
    la punctele 14 şi 15, cifra „600” se substituie cu cifra „900”;
    la punctul 19, cuvintele „eliberării certificatului de deces” se substituie cu  cuvîntul „decesului”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 651. Chişinău, 20 iulie 2010.