HGA666/2010
ID intern unic:  335413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 666
din  23.07.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
 operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.547
din 4 august 1995
Publicat : 27.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 129-130     art Nr : 744
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                Veaceslav Negruţa
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                           Valeriu Cosarciuc

     Nr. 666. Chişinău, 23 iulie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 666
din 23 iulie 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.547
din 4 august 1995

    Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 3, după cifra 10% se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    la punctul 4, după cifra 15% se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    la punctul 5, după cifra 72,5% se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    punctul 14 se exclude;
    la punctul 15, după cuvintele „mezeluri fierte” virgula se substituie cu două puncte, cuvintele „şi altele” se exclud, iar în final se completează cu cuvintele „ , cu excepţia ruladelor şi a şuncii”;
    la punctul 18, după cuvîntul „pîine” virgula se substituie cu conjuncţia „şi”.