OMEC146/2010
ID intern unic:  335447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 146
din  23.07.2010
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 462
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                               Valeriu LAZAR

    Nr. 146. Chişinău, 23 iulie 2010.

   
anexa