LPC153/2010
ID intern unic:  335452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  08.07.2010
pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 459
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică utilizate în procesul tehnologic, aferente obiectivelor privatizate sau supuse privatizării, aferente obiectivelor private, precum şi celor aferente construcţiilor nefinalizate, se efectuează la preţul normativ al pămîntului. Terenul care, după parametri şi amplasare, nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se vinde prin concurs sau la licitaţie deţinătorilor de terenuri adiacente. În cazul în care există un singur deţinător de teren adiacent, vînzarea-cumpărarea terenului care nu poate fi format ca bun imobil de sine stătător se efectuează la preţul normativ al pămîntului. Această prevedere se aplică şi relaţiilor de arendă a unor astfel de terenuri. Celelalte terenuri se vînd prin concurs sau la licitaţie, cu excepţiile prevăzute de lege.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 153. Chişinău, 8 iulie 2010.