LPC158/2010
ID intern unic:  335455
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  08.07.2010
pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de
 asistenţă medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009
Publicat : 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131-134     art Nr : 461
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 615) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, cifra „3 383 468,7” se substituie, în ambele cazuri, prin cifra „3 434 400,0”.
    2. Anexa nr.1:
    la poziţia „I. Venituri, total”, cifra „3 383 468,7” se substituie prin cifra „3 434 400,0”;
    la poziţia „1. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în mărime procentuală, achitate de angajatori şi angajaţi”, cifra „1 406 300,0” se substituie prin cifra „1 457 231,3”;
    la poziţia „II. Cheltuieli, total”, cifra „3 383 468,7” se substituie prin cifra  „3 434 400,0”;
    la poziţia „1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)”, cifra „3 245 998,6” se substituie prin cifra „3 296 929,9”.
    3. Anexa nr.2:
    la poziţia „I. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total”, cifra „3 245 998,6” se substituie prin cifra „3 296 929,9”;
    la poziţia „4. Asistenţa medicală spitalicească”, cifra „1 631 575,8” se substituie prin cifra „1 682 507,1”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 158. Chişinău, 8 iulie 2010.