LPC157/2010
ID intern unic:  335552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 157
din  08.07.2010
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009
Publicat : 06.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 490
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196,
art. 617), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), cuvintele „de notarii de stat,” se exclud.
    2. Anexa nr.3:
    la punctul 1:
    din poziţia 1.1. rubrica 1, cuvintele „- notarii de stat” se exclud;
    la poziţia 1.5. rubrica 1, cuvintele „notari privaţi” se substituie cu cuvintele „notari publici”;
    la punctul 4 litera c), cuvintele „notarii privaţi” se substituie cu cuvintele „notarii publici”;
    la punctul 6, cuvintele „notarii de stat,” se exclud.
    Art. II. – (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi din rîndul notarilor de stat se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense, pînă la schimbarea statutului de notar de stat în cel de notar public. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii se utilizează pentru asigurarea pensiilor de asigurări sociale de stat.
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de angajator pentru salariaţii asiguraţi din rîndul notarilor de stat se stabileşte în proporţie de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense, pînă la schimbarea statutului de notar de stat în cel de notar public.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Mihai GHIMPU

    Nr. 157. Chişinău, 8 iulie 2010.