CCGC10/2010
ID intern unic:  335926
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 10
din  10.08.2010
nr. 10 din 10 august 2010 despre modificarea şi completarea
 Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie  2004
 "Timpul de muncă şi timpul de odihnă"
Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162     art Nr : 878     Data intrarii in vigoare : 07.09.2010
    În scopul stabilirii unor condiţii optime de activitate, a folosirii eficiente a timpului de muncă şi  de odihnă a salariaţilor, precum şi în conformitate cu prevederile Codului muncii, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Articolul 1. În art.11 sintagma „rudelor de gradul II” se substituie cu sintagma „fratelui/surorii; bunicului/bunicii”.
    Articolul 2. Anexa „Lista profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore”, parte integrantă a Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie  2004 "Timpul de muncă şi timpul de odihnă ", se completează după cum urmează:
Nr. grupei de bază sau codul ocupaţiei  
Denumirea grupei de bază sau a ocupaţiei
1222

Şef de schimb al centralei ori secţiei (codul profesiunii 25323)

3113

Tehnician-energetician (codul profesiunii 25784)

3146

Dispecer (codul profesiunii 21111)

3146

Dispecer la dispeceratul interconectat de comandă a sistemului energetic (codul profesiunii 21130)

3146

Dispecer de întreprindere (raion) de reţele (codul profesiunii 21142)

5149

Muncitor la băile de producţie (codul profesiunii 15543)

7233

Electromontor echipament în brigada de deservire operativă pe teren (codul profesiunii 12957)

7233

Electromontor la deservirea substaţiilor (codul profesiunii 12967)

7233

Electromontor la deservirea utilajului electric de la centralele electrice (codul profesiunii 12969)

7233

Lăcătuş-electrician la întreţinerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centrale electrice (codul profesiunii 13969)

7233

Lăcătuş la deservirea utilajului de la centralele electrice (codul profesiunii 14003)

8159

Laborant la analiza chimică (codul profesiunii 13861)

8161

Maşinist la alimentarea cu combustibil (codul profesiunii 14321)

8161

Maşinist la sistemul-bloc de comandă a agregatelor (cazan-turbină) (codul profesiunii 14939)

8162

Maşinist (fochist) în sala de cazane (codul profesiunii 14261)

8162

Maşinist la cazane (codul profesiunii 14369)

8162

Maşinist la panoul termic central de comandă a turbinelor cu abur (codul profesiunii 14893)

8162

Maşinist la panourile termice centrale de comandă a cazanelor (codul profesiunii 14895)

8162

Maşinist-revizor la utilajul cu cazane (codul profesiunii 15014)

8162

Maşinist-revizor la utilajul cu turbine (codul profesiunii 15015)

8162

Maşinist superior în secţia de cazane şi turbine (codul profesiunii 15017)

8162

Maşinist superior la utilajul cu cazane (codul profesiunii 15023)

8163

Aparatist la epurarea chimică a apei la centralele electrice (codul profesiunii 10433)

8163

Maşinist la instalaţiile de compresoare (codul profesiunii 14509)

8290

Maşinist la instalaţiile de pompare (codul profesiunii 14521)


    Articolul 3. Convenţia colectivă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Din partea Guvernului
    Viceprim-ministru                                                                        Ion  NEGREI
    din partea Sindicatelor
    Preşedintele Confederaţiei
    Naţionale a Sindicatelor din Moldova                                          Oleg  BUDZA
    din partea Patronatelor
    Preşedintele Confederaţiei
    Naţionale a Patronatului                                                               Leonid  CERESCU

    Nr. 10. Chişinău, 10 august 2010.