HGC830/2010
ID intern unic:  336019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 830
din  10.09.2010
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 17.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 169-171     art Nr : 919
    Pentru executarea prevederilor art.II din Legea nr.106-XVIII din 4 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al     Republicii Moldova,  2010, nr.117-118, art.361), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 23 ianuarie 2006 „Privind instituirea Comitetului pentru Plîngeri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2006, nr.21-24, art.122);
    punctul 42 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 462 din 24 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.66-68, art.437).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                      Alexandru Tănase

    Nr. 830. Chişinău, 10 septembrie 2010.