OMEC167/2010
ID intern unic:  336042
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 167
din  09.09.2010
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă
la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 623
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRU ECONOMIEI                                                  Valeriu LAZAR

    Nr. 167. Chişinău, 9 septemrbie 2010.

Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr.167 din 9 septembrie 2010

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero
N d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
“52.
„RADA PROD” S.R.L.
cod fiscal 1009600005324
Nr. 100602 din 02 iunie 2010
18.2
 
 53.
I.C.S „M-IT FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1004601000055
Nr. 2/7 din 01 iulie 2010
18.1; 18.2
 
 54.
S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 07/10 din 12 iulie 2010
18.2
 
 55.
„FANTAZIA-Oc” S.A.
cod fiscal 1003602150617
Nr. 06/10 din 12 iulie 2010
18.2”