LPC209/2010
ID intern unic:  336061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 209
din  16.07.2010
pentru modificarea articolului 39 din Codul funciar
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 614
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 39 din Codul funciar nr. 828-XII  din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările ulterioare, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    „Terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 209. Chişinău, 16 iulie 2010.