HGC853/2010
ID intern unic:  336110
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 853
din  21.09.2010
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 182-189     art Nr : 947
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Tabelul I „Substanţele narcotice şi substanţele psihotrope neutilizate în scopuri medicale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1088 din 5 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.186-188, art.1278), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează :
    1) Lista nr.1 „Substanţele narcotice”  se completează în final cu următoarele poziţii :
    „Salvia divinorum, mărunţită
    Argyreia nervosa, mărunţită
    Nymphaea caerulea, mărunţită
    CP 47 ,497=2-(3-hidroxiciclohexil)-(2metiloctan-2-il) fenol
    CP 47, 497-C6= 2-(3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol
    CP 47, 497-C8= 2-( 3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol
    CP 47, 497-C9= 2-(3- hidroxiciclohexil)- 5-(2-metildecan-2-il) fenol
    Fluorometcationa (flefedrona)= 1-(fluorofenil)-2- (metilamino) propan -1-ona
    JWH-018= Naftalen-1-il –(1-pentilindol-3-il) metadona
    4-metilmetcationa (mefedrona)= 1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona
    4-metoximetcationa(metedrona)=1(4metoxifenil)-2-(metilamino) propan-1-ona
    Bromo-dragonfly= 1-(8-Bromobenzodifuran-4-il)-2-aminopropan”;
    2) Lista nr.2 „Substanţele psihotrope” se completează în final cu următoarele poziţii :
    „Amanita muscaria (L : Fr.) Lam
    Amanita pantherina
    Amida acidului lisergic
    Benzylpiperazine
    Chlorophenylpierazine
    TFMPP(trifluorometilfenilpiperazina)
    DOC( 2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina)= 1-(4-clor-2,5-dimetoxifenil) propan-2-amina
    DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina)= 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina
    7-hidroximitragynina
    Ibogaina
    Indanilamfetamina
    Ketamina
    Muscimol
    Mitraginina
    Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
    Nitrit de amil
    Oripavina
    Hallier f.
    Salvinorin”.
    2. Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.79 din 23 ianuarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.16-19, art.106) , cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) compartimentul I „Substanţe narcotice”  se completează  în final cu următoarele poziţii:   

„135.
Salvia divinorum, mărunţită
 
 
- uscată
1g
1g-300g
- verde
10g
10g-500g
136.
Argyreia nervosa, mărunţită
 
 
- uscată
1g
1g-300g
- verde
10g
10g-500g
137.
Nymphaea caerulea, mărunţită
 
 
- uscată
1g
1g-300g
- verde
10g
10g-500g
138.

CP47 ,497=2-(3-hidroxiciclohexil)-(2metiloctan-2-il) fenol

0,1g
0,1g-3g
139.

CP47, 497- C6 = 2- (3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilheptan-2-il) fenol

0,1g
0,1g-3g
140.

CP 47, 497-C8 = 2-( 3- hidroxiciclohexil)-5-(2-metilnonam-2-il) fenol

0,1g
0,1g-3g
141.

CP 47, 497- C9 = 2-(3- hidroxiciclohexil)- 5-(2-metildecan-2-il) fenol

0,1g
0,1g-3g
142.

Fluorometcationa (flefedrona)=1-(fluorofenil)–2-(metilamino) propan-1-ona

0,1g
0,1g-3g
143.

JWH-018 = Naftalen–1 - il–(1-pentilindol-3-il) metadona

0,1g
0,1g-3g
144.

4-metilmetcationa (mefedrona)=1-(4-metilfenil)-2- metilaminopropan-1-ona

0,1g
0,1g-3g
145.

4-metoximetcationa (metedrona)=1 (4metoxifenil)–2-(metilamino) propan-1-ona

0,1g
0,1g-3g
146.
Bromo-dragonfly=1-(8–Bromobenzodifuran–4-il)–2-aminopropan
0,1g

   0,1g-3g

                   „                                           

    2) compartimentul II „ Substanţe psihotrope” se completează în final cu următoarele poziţii:

„126.
Amanita muscaria (L : Fr.) Lam.
0,3g
0,3g-1,5g
127.
Amanita pantherina
0,3g
0,3g-1,5g
128.
Amida acidului lisergic
0,3g
0,3g-1,5g
129.
Benzylpiperazine
0,3g
0,3g-1,5g
130.
Chlorophenylpierazine
0,3g
0,3g-1,5g
131.
TFMPP(trifluorometilfenilpiperazina)
0,3g
0,3g-1,5g
132.

DOC( 2,5-dimetoxi-4-cloroamfetamina)= 1-(4-clor-2,5-dimetoxifenil) propan-2-amina

0,3g
0,3g-1,5g
133.

DOI (2,5-dimetoxi-4-iodoamfetamina)= 1-(2,5-dimetoxi-4-iodofenil)-propan-2-amina

0,3g
0,3g-1,5g
134.
7-hidroximitragynina
0,3g
0,3g-1,5g
135.
Ibogaina
0,3g
0,3g-1,5g
136.
Indanilamfetamina
0,3g
0,3g-1,5g
137.
Ketamina
0,3g
0,3g-1,5g
138.
Muscimol
0,3g
0,3g-1,5g
139.
Mitraginina
0,3g
0,3g-1,5g
140.
Mitragyna speciosa Korth (Kratom)
0,3g
0,3g-1,5g
141.
Nitrit de amil
0,3g
0,3g-1,5g
142.
Oripavina
0,3g
0,3g-1,5g
143.
Hallier f.
0,3g
0,3g-1,5g
144.
Salvinorin
0,3g
 0,3g-1,5g”

    3) la compartimentul III „ Plante care conţin substanţe narcotice sau psihotrope”, poziţia 1  se completează în final cu următoarele subpuncte:  

„c) Argyreia nervosa
O plantă
2 - 5 plante
d) Nymphaea caerulea
O plantă
2 - 5 plante
e) Salvia divinorum
O plantă
2 - 5 plante
f) Turbina corymbosa
O plantă
2 - 5 plante
g)Tabernanthe iboga 
O plantă
2 - 5 plante”

    4) la Note, punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Cantităţile includ amestecurile substanţelor narcotice şi/sau psihotrope cu precursori, adaosuri (preparate medicamentoase, acizi, glucoză, crohmal, făină etc.), aflîndu-se în orice stare de agregare.”

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                     Victor Catan
    Ministrul sănătăţii                                                                    Vladimir Hotineanu

    Nr. 853. Chişinău, 21 septembrie 2010.