LPC164/2010
ID intern unic:  336158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 164
din  09.07.2010
cu privire la modificarea articolului 66 din Codul
 audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI
din 27 iulie 2006
Publicat : 01.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 191-193     art Nr : 632
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 66 alineatul (3) din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „cinci”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Mihai GHIMPU

    Nr. 164. Chişinău, 9 iulie 2010.