HGC913/2010
ID intern unic:  336203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 913
din  30.09.2010
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 596 din 2 iulie 2010
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 1004
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 iulie 2010 „Cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.114-116, art.650) se completează cu o nouă literă, „e)”, cu următorul cuprins:
    „e) va redistribui mijloacele financiare alocate pentru anul 2010, pentru implementarea disciplinei „Religia” în clasele 1-9 în anul şcolar 2010-2011, şi va perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanţarea etapelor menţionate.”.

    PRIM-MINISTRU                                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                                                     Leonid Bujor

    Nr. 913. Chişinău, 30 septembrie 2010.