HGM915/2010
ID intern unic:  336205
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 915
din  30.09.2010
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 1006
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                         Gheorghe Şalaru
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 915. Chişinău, 30 septembrie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.915
din 30 septembrie 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 401 din 3 aprilie 2003 „Despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 67-69, art. 423) cu modificările ulterioare, cifra „409” se substituie cu cifra „377”. 
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială a obiectelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1094 din 22 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 157, art. 1200), se modifică după cum urmează:
    1)  punctul 10 va avea următorul cuprins: 
    „Autorizaţia este întocmită în trei exemplare - un original şi două copii, fiind eliberată fără plată.”;
    2)  anexa la Regulamentul cu privire la modul de folosinţă specială a obiectivelor Cărţii Roşii a Republicii Moldova va avea următorul cuprins:

    anexa

    4. La punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.81 din 2 februarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 27-29, art.116), sintagma „Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului”.