HGC917/2010
ID intern unic:  336207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 917
din  01.10.2010
cu privire la completarea unor
hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 1008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu pct. 15, cu următorul cuprins:
    „15. Actul notarial sau documentul ce confirmă îndeplinirea actului notarial, acordarea consultaţiei notariale, redactarea proiectelor de documente sau prestarea altor servicii notariale, conţinutul cărora este stabilit de lege.”
    2. Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu pct. 131, cu următorul cuprins:
    „131. Activitatea notarială”.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul justiţiei                                                                  Alexandru Tănase
 
    Nr. 917. Chişinău, 1 octombrie 2010.