HCNPFC42/6/2010
ID intern unic:  336246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 42/6
din  01.10.2010
cu privire la modificarea Hotărîrii
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12
din 01.04.2010 „Cu privire la Consiliul de experţi
de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare”
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 678     Data intrarii in vigoare : 08.10.2010
    În temeiul art.16, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.7.3 lit.q) şi pct.10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:

    1. În punctul 2 din componenţa Grupului consultativ în domeniul asigurărilor din anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.13/12 din 01.04.2010 „Cu privire la Consiliul de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250) cuvintele „Mihail MANOLE  doctor în economie,” se substituie cu cuvintele „Sergiu PUŞCUŢA”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                       Aurica DOINA

    Nr. 42/6. Chişinău, 1 octombrie 2010.