LPC230/2010
ID intern unic:  336251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 230
din  23.09.2010
privind modificarea Legii nr.761-XV din 27 decembrie 2001
 cu privire la serviciul diplomatic
Publicat : 08.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 197-199     art Nr : 650
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Restricţii
    Funcţionarul instituţiei serviciului diplomatic nu poate ocupa un post aflat în subordinea sau sub controlul postului deţinut în sistemul instituţiilor serviciului diplomatic de ruda sa directă sau prin alianţă. În cazul cînd aceste restricţii sînt încălcate în cadrul instituţiei centrale a serviciului diplomatic, funcţionarul este transferat într-un post care exclude o atare subordonare, iar dacă transferul este imposibil, unul dintre aceşti funcţionari este concediat. În cazul în care o asemenea situaţie apare între membrii personalului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, unul dintre ei este transferat în subordinea directă a şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular.”
    2. La articolul 201, în titlu şi în textul articolului sintagma „funcţionarii publici cu statut de diplomat” se înlocuieşte cu sintagma „membrii personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 230. Chişinău, 23 septembrie 2010.