LPC214/2010
ID intern unic:  336298
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 214
din  09.09.2010
pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 670
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010  nr. 128-XVIII  din  23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 615), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Compartimentul II din anexa nr.1:
    la poziţia 2, cifra „67 513,4” se substituie cu cifra „50 341,4”;
    poziţia 4 va avea următorul cuprins:

„4. Fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

36 200,0”;
              
    compartimentul se completează în final cu poziţia 5 cu următorul cuprins:

„5. Fondul de dezvoltare şi modernizare a activităţii prestatorilor publici de servicii medicale

17 172,0 ”.


    2. Anexa nr.2:
    compartimentul II:
    cifra „67 513,4” se substituie cu cifra „50 341,4”;
    la poziţia 1,  cifra „34 025,0” se substituie cu cifra „16 853,0”;
    anexa se completează în final cu compartimentul V cu următorul cuprins:

„V. Fondul de dezvoltare şi modernizare a activităţii prestatorilor publici de servicii medicale

Sporirea calităţii serviciilor medicale prin investiţii în vederea creşterii eficacităţii prestatorilor publici de servicii

17 172,0”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 214. Chişinău, 9 septembrie 2010.