LPC243/2010
ID intern unic:  336305
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 243
din  24.09.2010
pentru completarea articolului 1 al Legii nr. 26 din
4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 676
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1 al Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.39–40, art.105), alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) un teren de 110,00 ha, amplasat pe str. Aerodromului nr. 1.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 243. Chişinău, 24 septembrie 2010.