HGC937/2010
ID intern unic:  336341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 937
din  08.10.2010
privind modificarea punctului 2 din Regulamentul
cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile
de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale
de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri
de compensare pentru munca prestată în
 condiţii nefavorabile
Publicat : 15.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 202-205     art Nr : 1031
    În scopul aducerii în concordanţă a prevederilor Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146-148, art. 1496), cu prevederile Legii nr. 140-XV din  10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 68-71, art. 505), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 146-148, art. 1496), alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie numită de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                            Valentina Buliga

    Nr. 937. Chişinău, 8 octombrie 2010.