HGM958/2010
ID intern unic:  336394
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 958
din  15.10.2010
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 1069
    MODIFICAT
   
HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12

    În conformitate cu prevederile alin. (5) art.12 şi lit. c) alin. (1) art. 55 din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126-128, art. 406), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                     Alexandru Tănase
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 958. Chişinău, 15 octombrie 2010.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 958
din15 octombrie 2010
Modificările şi completările
 ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG736 din 03.10.12, MO212-215/12.10.12 art.779; în vigoare 12.10.12]
    2. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 43-46, art. 284), cu modificările şi completările ulterioare, compartimentul I se completează cu un nou punct, 3), cu următorul cuprins:
    „3) Direcţia executori judecătoreşti

Codul categoriei

Denumirea serviciilor

Tariful unui serviciu, lei

001

Eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc

450,00”

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 958
din 15 octombrie 2010
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 15 ianuarie 2002 „Cu privire la crearea Departamentului de executare a deciziilor judiciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.13-15, art. 104).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.312 din 15 martie 2002 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi structurii Departamentului de executare a deciziilor judiciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.385).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 23 mai 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.97-98, art. 659).
    4. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 27 septembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.178-180, art.1243).
    5. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.1447 din 24 decembrie 2004 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.242-245, art.1643).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 12 decembrie 2005 „Cu privire la unele măsuri de implementare a Codului de executare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.1420).
    7. Hotărîrea Guvernului nr. 1488 din 27 decembrie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.312 din 15 martie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.203-206, art.1593).
    8. Punctul 2 şi punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.44 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.10-13, art.61).
    9. Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1302 din 27 noiembrie 2007 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188-191, art.1353).