OMEC176/2010
ID intern unic:  336424
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 176
din  13.10.2010
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 713
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
O R D O N:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                                           Valeriu LAZAR

    Nr. 176. Chişinău, 13 octombrie 2010.

Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
al Republicii Moldova
nr. 176 din 13 octombrie 2010
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

N d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
“56.
„FLAUTEX” S.A.
cod fiscal 1003602016003
Nr. 11/08-10 din 01 august 2010
18.2
 
 57.
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 13/8 din 13 august 2010
18.2
 
 58.
I.C.S „RUNFELSIA” S.R.L.
cod fiscal 1004602005389
Nr. 01       din 24 iunie 2010
 
Nr. 03/60 din 23 august 2010
18.2
 
18.2
 59.
„LIS TEX” S.R.L.
cod fiscal 1003608150136
Nr. 15/7 din 15 iulie 2010
18.2
 
 60.
„CORALAV-LUX” S. R.L.
cod fiscal 1003602005603
Nr. 01/10 din 11 august 2010
18.2
 
61.
Î.M. „MOBILE” S.R.L.
cod fiscal 1002600040748
Nr. 01/2010 din 6 septembrie 2010
18.2
62.
Î.C.S. „PREVENT-MOLDOVA” S.R.L.
cod fiscal 1003600098894
Nr. PM-D 01/2009 din 1 decembrie 2009
18.2
63.
Î.M. „EUROTEXTILE” S.R.L.
cod fiscal 1003600064114
Nr.04/GG/ET din 9 august 2010
18.2
64.
Î.M. „MOLITEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600068260
Nr. 05/GG/MOL din 9 august 2010
18.2
65.
S.C. „VATNORS” S.R.L.
cod fiscal 1005602007025
Nr. 07/10 din 12 iulie 2010
Nr. 15/9 din 15 septembrie 2010
18.2
18.2
66.
F.T.M. „CODRU” S.R.L.
cod fiscal 1003601005891
Nr. 12 din 5 octombrie 2010
Nr. 15 din 8 septembrie 2010
Nr. 16 din 8 septembrie 2010
18.2
18.2
18.2
67.
Î.M. „VICTORIA FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1006600013995
Nr.2 din 10 septembrie 2010
18.2”