HGM1025/2010
ID intern unic:  336589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1025
din  01.11.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 1137
    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Victor Catan
    Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

    Nr. 1025. Chişinău, 1 noiembrie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1025
din 1 noiembrie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 al hotărîrii va avea următorul cuprins:
    “ 2. Se stabileşte:
    efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunilor subordonate acestuia (cu excepţia Departamentului trupelor de carabinieri) în număr de 12918 unităţi (din care 168 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale), inclusiv:
    efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 158 unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia Departamentului trupelor de carabinieri şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr total de 2547 unităţi (din care 148 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale);
    efectivul-limită al subdiviziunilor desconcentrate în teritoriu în număr de 10213 unităţi, inclusiv:
    efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr de 2477 unităţi (din care 20 unităţi întreţinute din contul mijloacelor speciale);
    efectivul-limită al comisariatelor de poliţie în număr de 7238 unităţi, din care poliţia municipală 4863 unităţi;
    efectivul-limită al comisariatelor de poliţie în transport în număr de 423 unităţi;
    efectivul-limită al secţiilor regionale de investigare a fraudelor în număr de 75 unităţi.”;
    2) punctul 5 se exclude;
    3) la anexa nr.2 după cuvîntul „Secretariat” se completează cu sintagma „(cu statut de direcţie)”;
    4) la anexa nr.3:
    după sintagma „Biroul migraţie şi azil” se completează cu cuvintele „(cu statut de direcţie generală)”;
    după sintagma „Centrul pentru combaterea traficului de persoane” se completează cu cuvintele „(cu statut de direcţie)”;
    sintagma „Serviciul de gardă (cu statut de direcţie)” se substituie cu cuvintele „Direcţia dirijare operaţională”;
    după sintagma „Biroul Naţional Central „Interpol” se completează cu cuvintele „(cu statut de direcţie)”;
    după sintagma „Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM” se completează cu cuvintele  „(cu statut de direcţie)”;
    după sintagma „Punctul Naţional de Contact „Europol” se completează cu cuvintele „(cu statut de serviciu)”;
    după sintagma „Clubul sportiv central „Dinamo” se completează cu cuvintele „(cu statut de direcţie)”;
    după sintagma „Serviciul poliţiei judecătoreşti” se completează cu cuvintele „(cu statut de direcţie)”.