HGC1021/2010
ID intern unic:  336596
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1021
din  29.10.2010
cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 1133
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, punctele 27 şi 30 se exclud.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Nr. 1021. Chişinău, 29 octombrie 2010.