HGC1083/2010
ID intern unic:  336813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1083
din  22.11.2010
cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a
lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării – „Ziua ştiinţei”
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 1198
    În scopul ajustării practicii naţionale de sărbătorire a zilei profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova cu cea internaţională, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie sărbătoarea profesională a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării – „Ziua ştiinţei”, care se va marca  anual la data de 10 noiembrie.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 23 aprilie 2002 „Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale a lucrătorilor din domeniul cercetare-dezvoltare „Ziua ştiinţei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 59-61, art. 601).

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Nr. 1083. Chişinău, 22 noiembrie 2010.