DPC648/2010
ID intern unic:  336864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 648
din  30.11.2010
pentru abrogarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 126-V din 24 decembrie 2009, partea referitoare la conferirea
„Ordinului Republicii” domnului Dumitru CIUBAŞENCO
Publicat : 03.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 235-240     art Nr : 745
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 126-V din 24 decembrie 2009 privind conferirea de distincţii de stat, partea referitoare la conferirea „Ordinului Republicii” domnului Dumitru CIUBAŞENCO, în legătură cu renunţarea acestuia la distincţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 648-V. Chişinău, 30 noiembrie 2010.