HGA1136/2010
ID intern unic:  337026
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1136
din  15.12.2010
cu privire la completarea anexei nr.7 la
Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 1251
    Abrogată prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Nota la tabelul anexei nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.566), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu sintagma „ , cu excepţia Serviciului Vamal”.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Valentina Buliga

    Nr. 1136. Chişinău, 15 decembrie 2010.