HGM1146/2010
ID intern unic:  337051
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1146
din  20.12.2010
cu privire la reorganizarea unor instituţii
de învăţămînt secundar profesional
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 1261
    MODIFICAT
    HG404 din 13.06.12, MO130/26.06.12 art.469

    În conformitate cu alin.(5) art.401 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul continuării experimentului privind instituirea liceelor profesionale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind reorganizarea prin transformare a Şcolii Profesionale nr.2, mun.Chişinău şi a Şcolii Profesionale nr.3, mun. Chişinău în Liceul Profesional nr.1 şi, respectiv, Liceul Profesional nr.2, cu titlu de experiment.
    2. Ministerul Educaţiei:
    va asigura continuarea experimentului pe perioada anilor de studii 2010-2013;
    [Pct.2 alineat în redacţia HG404 din 13.06.12, MO130/26.06.12 art.469]
    va asigura baza normativă, metodologică şi material-didactică pentru desfăşurarea experimentului;
    va monitoriza desfăşurarea experimentului şi va totaliza rezultatele obţinute, înaintînd propunerile de rigoare.
    3. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art.721), cu modificările ulterioare, poziţiile „Şcoala Profesională nr. 2, mun. Chişinău” şi „Şcoala Profesională nr.3, mun. Chişinău” se substituie cu poziţiile „Liceul Profesional nr. 1, mun. Chişinău” şi, respectiv, „Liceul Profesional nr. 2, mun. Chişinău”.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                              Ion Negrei
    Ministrul educaţiei                                                             Leonid Bujor
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 1146. Chişinău, 20 decembrie 2010.