HGA1148/2010
ID intern unic:  337053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1148
din  20.12.2010
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 1263
    Abrogată prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302

    MODIFICAT

    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La poziţia „Ministerul Afacerilor Interne” din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale  serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art. 770), cu modificările şi completările ulterioare,  în coloana 3 cuvintele „Direcţii, secţii situaţii excepţionale” se substituie prin cuvintele „Direcţii, detaşamente şi secţii teritoriale”.
    [Pct.2 abrogat prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                       Victor Catan
    Ministrul finanţelor                                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 1148. Chişinău, 20 decembrie 2010.