HGC1156/2010
ID intern unic:  337061
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1156
din  20.12.2010
pentru abrogarea punctului 5 din Regulamentul privind
autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea
şi comercializarea organismelor modificate genetic

Publicat : 21.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 1271
     În temeiul alin. (1) art. 8 al Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26-28, art.95), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă punctul 5 din Regulamentul privind autorizarea activităţilor legate de obţinerea, testarea, utilizarea şi comercializarea organismelor modificate genetic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1153 din 25 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art. 1212).

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazar
    Ministrul mediului                                                           Gheorghe Şalaru

    Nr. 1156. Chişinău, 20 decembrie 2010.