HGC1180/2010
ID intern unic:  337111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1180
din  22.12.2010
cu privire la completarea anexei nr.4 la Hotărîrea
Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1296
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Poziţia „Instituţii naţionale” din tabelul nr.5 anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu sintagma „Teatrul municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale”.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                      Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                  Veaceslav Negruţa
    Ministrul culturii                                                                      Boris Focşa

    Nr. 1180. Chişinău, 22 decembrie 2010.