OMEC212/2010
ID intern unic:  337186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 212
din  20.12.2010
cu privire la modificarea şi completarea ordinului
Ministerului Economiei nr.118 din 08.06.2010
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 1016     Data intrarii in vigoare : 27.12.2010
    Întru asigurarea respectării prevederilor art.3 alin.(4) lit. b) din Legea nr.422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor şi pentru unificarea parametrilor de securitate, evaluaţi în cadrul procedurii de certificare a conformităţii pentru produsele din industria mobilei,
ORDON:
    1.  La punctul 1 din Ordinul nr. 118 din 08.06.2010:
    - cuvîntul „şi” după „(Anexa nr.1)” se substituie prin simbolul „ ,”;
    - după cuvîntul „(Anexa nr.2)” de completat cu sintagma în următoarea redacţie „şi parametrii de securitate, care vor fi verificaţi obligatoriu la efectuarea certificării conformităţii pentru produsele din industria mobilei (Anexa nr.3)”.
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi întră în vigoare din data publicării.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                            Valeriu LAZAR

    Nr. 212. Chişinău, 20 decembrie 2010.

    anexa nr.3