HCNPFC58/9/2010
ID intern unic:  337285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 58/9
din  30.12.2010
cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010
Publicat : 07.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 34     Data intrarii in vigoare : 07.01.2011
    În temeiul art. 16, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct. 7.3 lit. q) şi pct. 10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1.  În Anexa nr. 2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 „Cu privire la Consiliul de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art. 250) componenţa Grupului consultativ în domeniul asigurărilor se completează cu pct. 7 cu următorul cuprins: „7. Alexandru PRISAC, reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Asiguraţilor”.
    2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                         Aurica DOINA

    Nr. 58/9. Chişinău, 30 decembrie 2010.