HPC17/2011
ID intern unic:  337590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 17
din  11.02.2011
privind demisia unor deputaţi în Parlament
Publicat : 18.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 28-30     art Nr : 42     Data intrarii in vigoare : 11.02.2011
    În temeiul art. 69 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 2  alin. (8) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se ia act de cererile de demisie ale următorilor deputaţi în Parlament:
    Grigore BELOSTECINIC, Lilia BOLOCAN, Vladimir FILAT, Iurie LEANCĂ, Alexandru TĂNASE şi Mihail ŞLEAHTIŢCHI, aleşi din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    Valentina BULIGA, Pavel FILIP, Valeriu LAZĂR şi Marcel RĂDUCAN, aleşi din partea Partidului Democrat din Moldova;
    Anatolie ŞALARU, ales din partea Partidului Liberal.
    Art. 2. – Se declară vacante:
    şase mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    patru mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Democrat din Moldova;
    un mandat de deputat în Parlament care aparţine Partidului Liberal.
    Art. 3. – Hotărîrea Parlamentului nr. 3 din 12 ianuarie 2011  privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 15, art. 16), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 – Comisia juridică, numiri şi imunităţi:
    domnul deputat TĂNASE Alexandru, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, se exclude din componenţa comisiei.
    2. La anexa nr. 2 – Comisia economie, buget şi finanţe:
    domnul deputat BELOSTECINIC Grigore, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, se exclude din componenţa comisiei.
    3. La anexa nr. 4 – Comisia politică externă şi integrare europeană:
    domnul deputat LEANCĂ Iurie, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, se exclude din componenţa comisiei.
    4. La anexa nr. 5 – Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice:
    doamna deputat BULIGA Valentina, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, şi doamna deputat BOLOCAN Lilia, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, se exclud din componenţa comisiei.
    5. La anexa nr. 7 – Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media:
    domnul deputat ŞLEAHTIŢCHI Mihail, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi domnul deputat FILIP Pavel, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se exclud din componenţa comisiei.
    6. La anexa nr. 8 – Comisia agricultură şi industrie alimentară:
    domnul deputat ŞALARU Anatolie, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal, se exclude din componenţa comisiei.
    7. La anexa nr. 9 – Comisia protecţie socială, sănătate şi familie:
    domnul deputat LAZĂR Valeriu, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se exclude din componenţa comisiei.
    8. La anexa nr. 10 – Comisia mediu şi schimbări climatice:
    domnul deputat FILAT Vladimir, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi domnul deputat RĂDUCAN Marcel, aparţinînd Fracţiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova, se exclud din componenţa comisiei.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr. 17. Chişinău, 11 februarie 2011.