HPC16/2011
ID intern unic:  337654
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 16
din  11.02.2011
pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII
din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de
sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 25.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 48     Data intrarii in vigoare : 11.02.2011
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează, în ordine cronologică, cu poziţia:
    “– Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afghanistan (15 februarie);”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Marian LUPU

    Nr. 16. Chişinău, 11 februarie 2011.