HGM99/2011
ID intern unic:  337675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 99
din  18.02.2011
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 125
    MODIFICAT
    HG641 din 30.07.14, MO249-255/22.08.14 art.703

    În scopul executării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.980 din 19 octombrie 2010 „Cu privire la crearea Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.211-212, art.1093), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                          Vitalie Marinuţa
    Ministrul finanţelor                                                       Veaceslav Negruţa

    Nr. 99. Chişinău, 18 februarie 2011.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 99
din 18 februarie 2011

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 17 şi punctul 18 litera b) din Regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587 din 20 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.87-90, art.616), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”” se substituie cu sintagma „Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun””.
    2. Anexele nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.317 din 27 martie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Apărării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.55-58, art.361), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la anexa nr.1 poziţia 4 rubrica 3, sintagma „Institutului Militar” se substituie cu sintagma „Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun””;
    în anexă la Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Ministerului Apărării la punctul 1 din capitolul Veniturile provenite de la cursurile de instruire militară ţinute în instituţiile de învăţămînt, sintagma „Institutului Militar „Alexandru cel Bun” se substituie cu sintagma „Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun””.
    3. În punctul 10 anexa nr.14 la Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie  2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Institutul Militar „Alexandru cel Bun” al Ministerului Apărării” se substituie cu sintagma „Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a Ministerului Apărării”.
    4. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.975), cu modificările ulterioare, sintagma „Institutul Militar al Forţelor Armate” se substituie cu sintagma „Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun””.
    [Pct.5 abrogat prin HG641 din 30.07.14, MO249-255/22.08.14 art.703]