HCNPFC52/12/2010
ID intern unic:  337775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 52/12
din  18.11.2010
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 „Cu privire la aprobarea
formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în
asigurări şi/sau reasigurări”
Publicat : 11.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 204
    În temeiul prevederilor art.48 alin.(3) lit.g), art.49 alin.(2) lit.g) şi lit.h), alin.(4), art.53 alin.(5) din Legea nr.407-XVI din 21 decembrie 2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.213), art.1 alin.(1), art.3, art.4 alin.(1) şi alin.(2), art.8 lit.b), lit.i) şi lit.h), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 „Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări” se modifică şi va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                       Mihail CIBOTARU

    Nr. 52/12. Chişinău, 18 noiembrie 2010.