HGC133/2011
ID intern unic:  337791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 133
din  04.03.2011
cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 39     art Nr : 163
    Pentru executarea prevederilor art.27 din Legea nr.217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.728), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1107 din 30 septembrie 2008 „Privind uniforma şi însemnele distinctive ale Serviciului Protecţiei Civile şi a Situaţiilor Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.187-188, art.1142) se modifică după cum urmează:
    în alineatul întîi, sintagma „(2x3)” se substituie cu sintagma „(1,5x3)”;
    în alineatul trei, sintagma „1000 x 1500 mm” se substituie cu sintagma „825 x 1650 mm”.
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.716 din 24 decembrie 1991 „Despre aprobarea Instrucţiunii pentru aplicarea Regulamentului cu privire la Drapelul de Stat al Republicii Moldova”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                           Alexandru Tănase

    Nr. 133. Chişinău, 4 martie 2011.