LPC22/2011
ID intern unic:  337874
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 22
din  17.02.2011
pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 25.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 43-45     art Nr : 90
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 404 alineatul (1), cifrele  „302-304, 306-310” se substituie cu cifrele „302-310”.
    2. La articolul 412 alineatul (1), cifra „305,” se exclude.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr. 22. Chişinău, 17 februarie 2011.