LPC21/2011
ID intern unic:  338014
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 21
din  17.02.2011
pentru completarea articolului 42 din Legea nr. 1453-XV
din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 121
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 42 din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154–157, art. 1209), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În lipsa actelor de identitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova stabilesc identitatea persoanei pe baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian  LUPU

    Nr. 21. Chişinău, 17 februarie 2011.