OMEC41/2011
ID intern unic:  338037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 41
din  31.03.2011
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 269
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici–întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                               Valeriu LAZĂR

    Nr. 41. Chişinău, 31 martie 2011.

Anexă
la ordinul Ministerului Economiei
nr. 41 din 31 martie 2011

L I S T A
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
“100.
FABRICA DE CONFECŢII „IONEL” S.A.
cod fiscal 1003600082352
Nr. 2 din 1 februarie 2011
Nr. 3 din 21 februarie 2011
 
18.2
18.2
101.
„ARTSTILUX” S.R.L.
cod fiscal 1003600065018
Nr. 47/10 din 1 decembrie 2010
Nr. 01/2011 din 14 ianuarie 2011
18.2
18.2
102.
„FANTAZIA-Oc” S.A.
cod fiscal 1003602150617
Nr. 03/11 din 26 ianuarie 2011
Nr. 06/10 din 12 iulie 2010
18.2
18.2
103.
B.M. „PORTAVITA” S.R.L.
cod fiscal 1002600030242
Nr. 0103/2011 din 1 martie 2011
18.2
 
104.
„MM – TEXIMPEX”
cod fiscal 1008600019670
Nr. 09/0311 din 10 martie 2011
18.2
105.
Î.C.S. „GABINY” S.R.L.
cod fiscal 1002600004317
Nr. 03/11 din 21 martie 2011
18.2
106.
Î.C.S. „ELEGANT HOME” S.R.L.
cod fiscal 1008600004180
Nr. 1/11 din 21 februarie 2011
18.2
107.
„EUROSTAR CO” S.R.L.
cod fiscal 1003600016940
Nr. 1 din 24 martie 2011
18.2
108.
Î.C.S. „RUNFELSIA” S.R.L.
cod fiscal 1004602005389
Nr. 1/11 din 29 noiembrie 2010
18.2
109.
Î.C.S. MARTHATEX” S.R.L.
cod fiscal 1003600059761
Nr. 01/11 din 17 ianuarie 2011
18.2”
110.
F.I.E. „ŞALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. 01Sal/2011 din 19 ianuarie 2011
18.2
111.
„BAZETEX-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1010600010292
F/nr. 28 ianuarie 2011
18.2