LPC41/2011
ID intern unic:  338091
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 41
din  17.03.2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
Publicat : 12.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 145
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – În compartimentul „Raionul Căuşeni” din anexa nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 16, art. 53), cu modificările ulterioare:
    la poziţia „Coşcalia”, cuvintele „Florica” şi „Plop” se exclud;
    poziţia „Baccealia” va avea următorul cuprins:
    „Baccealia     Baccealia
                         Florica
                         Plop
                         Tricolici”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr. 41. Chişinău, 17 martie 2011.