HGA236/2011
ID intern unic:  338105
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 236
din  08.04.2011
cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr.747 din 24 noiembrie 2009
Publicat : 12.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 272
    Abrogată prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Achiziţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.171-172, art.826), cu modificările ulterioare, se completează în final cu o poziţie nouă, cu următorul cuprins:
    „Direcţia statistică şi achiziţii electronice”.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 236. Chişinău, 8 aprilie 2011.