LPC80/2011
ID intern unic:  338246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 80
din  21.04.2011
privind completarea unor acte legislative
Publicat : 23.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 69     art Nr : 177
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Nota la anexa nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 12 avînd următorul cuprins:
    „12. Taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percep pentru 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.”
    Art. II. – Articolul 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (132) avînd următorul cuprins:
    „(132) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul a 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 80. Chişinău, 21 aprilie 2011.